Düzce ; İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi önemli anakentlere yakınlığının getirdiği coğrafi avantaj ve sahip olduğu zengin çeşitlilik nedeniyle Düzce hem bölgenin hem de ülkemizin cazibe merkezi olmaya aday bölgeler arasında bulunmaktadır.

Düzce ;

İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi önemli anakentlere yakınlığının getirdiği coğrafi avantaj ve sahip olduğu zengin çeşitlilik nedeniyle Düzce hem bölgenin hem de ülkemizin cazibe merkezi olmaya aday bölgeler arasında bulunmaktadır.

Düzce, Bolu’nun batı ve kuzeyinde, Sakarya’nın doğusunda ve Zonguldak’ın güneybatısında yer alır. Kuzeyinde Karadeniz ile sınırlıdır. Batı Karadeniz Bölümü, Karadeniz Bölgesi’nin batı kesimiyle, Marmara Bölgesi’nin doğusu ve İç Anadolu’ya geçiş bölgesinin bir kısmını kapsamakta, 40°-42° kuzey enlemleri ile 30°-33° doğu boylamları arasında yer almaktadır.

Düzce’nin deniz seviyesinden yüksekliği 146 metredir. Elmacık Dağları üzerinde bulunan Kardüz Yaylası 1.832 m yükselti ile ilin en yüksek noktasıdır. Düzce; akarsu ve gölleri, soğuk su kaynakları, yaylaları, eşsiz kumlu plajları ile dinlenmek için ideal bir ildir. Kuzeyde Karadeniz’deki ilçesi Akçakoca’da 22 km uzunluğunda kıyı şeridine sahiptir. Merkez ilçenin yüzölçümü 484 km² olup, İl genelinin yüzölçümü ise 2.573 km²’dir.
Düzce toprakları, kıyı kesimi dışında ortası çukur, çevresi dağlarla çevrilmiş alanlardan oluşur. Kuzey kesimde Akçakoca Dağları, doğu kesimde Bolu Dağları, güney kesiminde Elmacık Dağları yer almaktadır. Orta kesimdeki çukur alanda tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyan Düzce Ovası yer almaktadır. Başlıca akarsuları; Küçük Melen, Asar Suyu, Uğur Suyu, Aksu Deresi ve Büyük Melen’dir. Akçakoca kıyı kesimi dışında kalan akarsuların tümü Efteni Gölü’nde birleşir ve Büyük Melen Nehri ile taşınarak Karadeniz’e dökülür.

Düzce’nin ilçelerle birlikte toplam nüfusu 31 Aralık 2018 verilerine göre 387 bin 844’tür.

Tarihçe; Düzce’nin bilinen tarihi M.Ö. 1390 yıllarına kadar gitmektedir. Yöre, birçok kavmin ve devletin istilasına uğramıştır. Çevrede Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini görmek mümkündür.

Yörenin Osmanlı hâkimiyetine geçişi Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp Bey’in 1323 yılında Bizans tekfurları ile yaptığı savaş neticesinde gerçekleşmiştir. Bu yörenin adı komutan Konuralp’e ithafen verilmiş ve günümüze kadar bu şekilde ulaşmıştır. Düzce’ye bağlı Konuralp Mahallesi’nde yer alan antik şehrin tarihi M.Ö. 3.yy’a dayanıyor.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaşayan Düzce 1’i yeni 6’sı eski ilçe dahil edilerek 9 Aralık 1999 tarih ve 23091 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla il statüsüne alınmıştır.

efteni gölü kuş cenneti

efteni gölü

Paylaş

Hızlı Erişim

Find More